Home > Disclaimer

Gebruik van deze website


Deze website is een activiteit van Today’s Logistics BV handelend onder de naam/namen:

books4bizz.com,
books4bizz.nl,
books4bizz.be,
books4biz.nl,
books4biz.be
books4lawyerzz.com
books4lawyerzz.nl
books4lawyers.nl
books4lawyers.com
books4finanzz.com

Today’s Logistics BV besteedt veel aandacht aan de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze website. De inhoud en functionaliteit wordt zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd, geactualiseerd en geoptimaliseerd. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd of incorrect is, of dat informatie ontbreekt. Today’s Logistics BV kan niet garanderen dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Deze site is geoptimaliseerd voor Internet Explorer, Mozilla en Firefox.

Het is niet toegestaan de site te gebruiken wanneer dit:

• het gebruik van andere bezoekers stoort

• het functioneren van deze website in gevaar kan brengen

• de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten

Informatie van derden, producten en diensten


Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Today’s Logistics BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Bij gebruik van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, gebeurt dat voor eigen rekening en risico van de gebruiker van deze website.

Uitsluiten aansprakelijkheid


Today’s Logistics BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten


Today’s Logistics BV behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Today’s Logistics BV, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Wijzigingen


Today’s Logistics BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u dan ook aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.